University of Pune Job Vacancy 2013 www.unipune.ac.in

University of Pune Job Vacancy 2013 | Recruitment 2013 Pune University | Pune University Job Vacancy 

पुणे विद्यापीठात सरळसेवेद्वारे शिक्षकेतर सेवकांच्या 63 जागा


पुणे
विद्यापीठात सरळसेवेद्वारे शिक्षकेतर सेवकांची उप वित्त व लेखा अधिकारी (1
जागा), उपकुलसचिव (7 जागा), अंतर्गत हिशोब तपासणीस (1 जागा), जनसंपर्क
अधिकारी (1 जागा), सहायक कुलसचिव (14 जागा), सहायक वित्त अधिकारी (1 जागा),
प्रोग्रॅमर (8 जागा), आरोग्य अधिकारी (1 जागा), उप अभियंता -विद्युत (1
जागा), कर्मशाळा अधिक्षक (1 जागा), सहायक अभियंता-विद्युत (1 जागा),
कक्षाधिकारी -सर्वसाधारण (20 जागा), कक्षाधिकारी-लेखा (6 जागा) ही पदे
भरण्यात येणार आहेत. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 20 मे 2013 आहे.
अधिक माहिती www.unipune.ac.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.