Amravati District Talathi Recruitment 2013 Online Application amravati.nic.in

Amravati District Talathi Recruitment 2013 Online Application | अमरावती जिल्हा तलाठी पद भरती-2013

Amravati District Talathi Recruitment details, Online application form Download, Apply online, Challan Download, Print Online Amravati District Recruitment Talathil Post August 2013, अमरावती जिल्हा तलाठी पद भरती-2013Amravati District Talathi Recruitment 2013 Online Application | अर्ज भरायला सुरवात करण्यापुर्वी खालील बाबींची पुर्तता करा.


1. शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व इतर कागदपत्रे सोबत ठेवा.
   
2. स्कॅन केलेले स्वतःचे अद्ययावत 3.5 से.मी. X 4.5 से.मी. आकारातील “ JPG / JPEG / BMP ” या प्रकारचे छायाचित्र. (छायाचित्राचा फाईल साईज 150 KB पेक्षा जास्त नसावा, त्यापेक्षा मोठी फाईल अपलोड होणार नाही.)
   
3. अर्जातील माहीती जरी मराठीत विचारली असली तरी माहीती इंग्रजीतच टाइप करावी.
   
4. ऑनलाईन अर्ज भरायला सुरवात करण्यापुर्वी प्रिंटर चालू स्थितीत तयार ठेवा.
चलानची व अर्जाची प्रिंट A4 साइज पेपरवरच काढावी.
   

5. ऑनलाईन अर्ज भरण्याचा कालावधी मर्यादित केलेला असले कारणाने उमेदवारास सेशन संपुष्टात झाल्याचा फलक येउ शकेल. 
Important Dates Amravati District Talathi Recruitment 2013 Online ApplicationLast date of registration – २० ऑगस्ट २०१३


उमेदवाराने येथे भरावयाची माहीती योग्य व अचूक भरावी. येथील माहितीच मुख्य अर्जात दिसेल
व या माहितीत नंतर कोणताही बदल करता येणार नाही.